Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 04 2015

ranndolf
20:41
0715 2f30
Reposted byzjadlabymciealevaenerlethosecookiesaremineflauskostuchnaTUVimchowchowdusieleccdum-spiro-speromysli-wloczykijamessinheadpiehusthesilenceofthealcoholictoskalatteAnneBonnyitemizenevermorefuckitwalkingchaosune-raconteuseisnotcominghomeself-destructivelittlegirlaluchkillyourherokeriodjembedrummerniskowopuchaczowojawn-palacecieszesieufufufufufpudddingmonroewiecznamonroeawakenloozikerundoneenaskalexihowdyjenholamasdowaco6cheriangusiastymala-mi-w-glanachcongreveadelajdaeatpuddinggkingswayycamilleenotforgetmemonroewiecznamonroeniezwyyklajoannemnaska

September 10 2014

ranndolf
21:27
6251 47d9 500
Reposted byweronikako weronikako
ranndolf
21:25
5725 ae4b 500
Boski znak
Reposted fromvs vs viapl pl
ranndolf
21:24
Cause I'm broken when I'm lonesome
And I dont feel right when you're gone away
You've gone away, you don't feel me, anymore
— Seether - Broken
Reposted bykinufa kinufa
ranndolf
21:23
If I 
Was to walk away 
From you my love 
Could I laugh again? 
— Archive - Again
Reposted bygoryczka goryczka
ranndolf
21:18
Bo za bardzo mi zależało. Od początku. Od momentu, kiedy zaczęliśmy na siebie patrzeć.
ranndolf
21:18
Jak ćwiczyć pamięć, by umieć zapominać?
— S.J. Lec

September 03 2014

ranndolf
23:13
0298 8ae8 500
Reposted fromNeutrum Neutrum viafutureiscoming futureiscoming
ranndolf
08:17

September 02 2014

ranndolf
11:06
0342 8447 500
Reposted frompantaloniara pantaloniara viakjuik kjuik
ranndolf
11:03
8662 17ea 500
Reposted byinaczejwhatelsepantaloniaraiwek

September 01 2014

ranndolf
22:20
Doszła do wniosku". Kobiety zazwyczaj najpierw nie wiedzą, czego chcą, i żyją jak leci, a później znienacka "dochodzą do wniosku" i wprawdzie nadal nie wiedzą, czego chcą, ale za to wiedzą, że to ma być "coś innego
— Jarosław Grzędowicz, "Księga Jesiennych Demonów"
Reposted bywszystkodupazuazuzannazupsonseductivelyparachutejustfeelzofiipeudechance3beautifull-lieliliowaduszaTangledUplepetiteuhlan
ranndolf
20:29
8386 bc16
Reposted fromrzeczyploche rzeczyploche viaoxygenium oxygenium
ranndolf
18:48
3597 fa03 500
Reposted fromollardo ollardo viaoxygenium oxygenium
ranndolf
18:48
3553 551e
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaoxygenium oxygenium
17:25
0609 483d

hobolunchbox:

Life in a tourist town.

Reposted fromtron tron
17:24
ranndolf
17:23
4186 e4ed 500
Nietzschemon
ranndolf
17:22
Reposted fromArvaro Arvaro viaoxygenium oxygenium
ranndolf
17:22
Rusinowa Polana
Reposted fromfelicka felicka viaoxygenium oxygenium
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl